Zespół projektu

Skład zespołu projektowego InGUPS Uniwersytetu Rzeszowskiego:

1. dr inż. Greta Adamczyk - koordynator projektu ze strony UR

2. prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan

3. prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

4. prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz

5. dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR

6. dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR

7. dr inż. Joanna Kaszuba

8. dr inż. Karolina Pycia

9. dr inż. Zuzanna Posadzka

10. dr inż. Paweł Hanus

11.dr. inż. Paulina Duma- Kocan

12. dr inż. Renata Stanisławczyk

13. dr inż. Marian Gil

14. dr. inż. Michał Miłek

15. dr inż. Monika Tomczyk

16.dr inż. Małgorzata Pawlos

17. dr. inż. Magdalena Buniowska-Olejnik

18. dr inż. Katarzyna Szajnar

19. mgr inż. Magdalena Kowalczyk

20. dr inż. Dorota Grbek-Lejko

21. mgr inż. Ewelina Słysz

22. dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

23. dr inż. Małgorzata Ormian

24. mgr inż. Izabela Baran