Informacje o projekcie

Projekt w ramach działania Erasmus+

Szkolnictwo wyższe - Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

KA220-HED "Partnerstwa współpracy” w sektorze szkolnictwa wyższego

„Innowacyjne kształcenie w gastronomii wspierające zrównoważony rozwój systemów żywnościowych” (InGUPS), nr 2022-1-SK01-KA220-HED-000087766.

Realizacja projektu InGUPS w okresie od 01.09.2022 do 31.08.2025 r.

Koordynator:

Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre)

Partnerzy:

Uniwersytet Rzeszowski

                 Uniwersytet Ambis w Pradze (Ambis. Vysoká škola)