Konsultacje

Konsultacje Pracowników Kolegium Nauk Przyrodniczych Instytutu Technologii Żywności i Żywienia znajdują się pod linkiem poniżej:

/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/dyzury-i-konsultacje-pracownikow-kolegium/instytut-technologii-zywnosci-i-zywienia-

oraz

Konsultacje Pracowników Instytutu Technologii Żywności i Żywienia w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 znajdują się w pliku poniżej: