Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Rok uzyskania decyzji o finansowaniu projektu

Opis projektu wraz ze wskazaniem okresem jego realizacji

2023

Nazwa (w j. polskim): Wpływ stabilizacji związków polifenolowych pestek głogu (Crataegus L.) na żywotność ludzkich komórek nowotworowych jelita grubego

Nazwa (w j. angielskim): Effect of stabilization of hawthorn seed (Crataegus L.) polyphenolic compounds on the viability of human colorectal cancer cells

Numer umowy: 2023/07/X/NZ9/01102 MINIATURA 7

Kwota dofinansowania: 49 500 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 28.11.2023 - 27.11.2024

Kierownik projektu: dr inż. Natalia Żurek

Opis projektu (w j. polskim):

Opis projektu (w j. angielskim):

2022

Nazwa (w j. polskim): Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Nazwa (w j. angielskim): NCN program for scientists from Ukraine to continue research in Poland

Numer umowy:2022/01/3/NZ8/00103

Kwota dofinasowania: 130 000 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 01.06.2022 - 31.05.2023

Kierownik projektu: dr Oksana Petrusha

Opiekun projektu: dr hab. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof. UR

Opis projektu (w j. polskim):

Opis projektu (w j. angielskim):

2022

Nazwa (w j. polskim): Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Nazwa (w j. angielskim): NCN program for scientists from Ukraine to continue research in Poland

Numer umowy: 2022/01/3/NZ9/00186

Kwota dofinansowania: 110 000 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 01.06.2022 31.05.2023

Kierownik projektu: dr inż. Inna Bobel

Opiekun projektu: dr inż. Greta Adamczyk

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie żeli skrobiowych ze związkami bioaktywnymi w celu określenia ich wpływu na proces retrogradacji. Zakres prac obejmuje badanie właściwości żeli skrobiowych oraz wyrobów piekarskich. W ramach tych działań zostanie przeprowadzony szereg badań mających na celu zaprojektowanie wyrobów o właściwościach użytkowych oraz identyfikację czynników wpływających na ich jakość (proces retrogradacji), w tym cech prozdrowotnych produktu.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is development of starch gels with bioactive compounds to determine their the impact on the process of retrogradation. The scope of work will include research in the field of food sciences, including starch gels and bakery production technologies. As part of these activities, a series of studies will be carried out to design products with functional properties and to identify factors influencing their quality (retrogradation process), including health-promoting features.

2021

Nazwa (w j. polskim): Właściwości przeciwwirusowe odmianowych miodów podkarpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpackiego miodu spadziowego

Nazwa (w j. angielskim): Antiviral properties of varietal honeys from Podkarpacie, especially of Podkarpacki Honeydew Honey

Numer umowy: 2021/05/X/NZ9/00465 MINIATURA 5

Kwota dofinansowania: 48 901 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 03.11.2021 - 02.11.2022

Kierownik projektu: dr Dorota Grabek-Lejko

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest określenie aktywności przeciwwirusowej miodu ze spadzi iglastej na tle innych miodów odmianowych produkowanych na Podkarpaciu. Właściwość ta będzie korelowana ze składem chemicznym miodów oraz ich aktywnością przeciwutleniającą i przeciwbakteryjną. Jako miód odniesienia zostanie zastosowany nowozelandzki miód Manuka, uważany za najbardziej aktywny farmakologicznie miód na świecie.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to determine the antiviral activity of coniferous honeydew honey compared to other varietal honeys produced in the Podkarpacie region. This property will be correlated with the chemical composition of honeys and their antioxidant and antibacterial activities. New Zealand Manuka honey, considered to be the most pharmacologically active honey in the world, will be used as the reference honey.


2020

Nazwa: Rola metabolizmu energetycznego mitochondriów w kształtowaniu jakości owoców jagodowych przechowywanych w atmosferze ozonu

Numer umowy: UMO-2019/35/B/NZ9/01552 OPUS 35

Kwota dofinansowania: 205 212 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 27.07.2020 - 26.01.2022

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Piechowiak

Opis projektu: W niniejszym projekcie, będzie okreslony wpływ ozonowania na poziom ATP, ADP i AMP oraz aktywność enzymów uczestniczących w oksydacyjnej fosforylacji tj. dehydrogenzy bursztynianowej, oksydazy cytochromowej, H+-ATPazy jak również poziom wybranych markerów stresu oksydacyjnego w mitochondriach owoców jagodowych (borówki wysokiej i maliny). Z uwagi na fakt, że związki polifenolowe są odpowiedzialne za kształtowanie barwy, smakowitość i wartość odżywczą owoców jagodowych, zostanie sprawdzony także związek między aktywnością metaboliczną mitochondriów a poziomem związków polifenolowych oraz aktywnością enzymów uczestniczących w biosyntezie polifenoli. Uzyskane wyniki badań będą uzupełniały wiedzę w dziedzinie nauk rolniczych, w zakresie wpływu ozonowania na jakość surowców roślinnych.

 Nazwa: Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej - połączone badania in vitro i in silico

Numer umowy: UMO-2019/33/B/NZ9/02186 OPUS 33

Kwota dofinansowania: 935 300 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 25.02.2020 - 24.02.2023

Kierownik projektu: dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR

Opis projektu: Celem projektu jest określenie wpływu związków polifenolowych oraz żywności pochodzenia roślinnego będącej ich źródłem, na aktywność peroksydazy tarczycowej (TPO), kluczowego enzymu warunkującego syntezę hormonów tarczycy.


2019

Nazwa: Stabilność reologiczna żeli skrobi ziemniaczanych w zależności od dodatku ekstraktów roślinnych zasobnych w związki fenolowe

Numer umowy: 2019/03/X/NZ9/01995 MINIATURA 3

Kwota dofinansowania: 32 582 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 12.12.2019 - 11.12.2020

Kierownik projektu: dr inż. Greta Adamczyk

Opis projektu: Celem badań było określenie wpływu dodatku wybranych ekstraktów roślinnych zawierających związki fenolowe na stabilność reologiczną żeli skrobi ziemniaczanej natywnej oraz woskowej.

Nazwa: Wpływ olejków eterycznych na jakość mikrobiologiczną i sensoryczną potraw mięsnych pakowanych próżniowo

Numer umowy: 2019/03/X/NZ9/02051 MINIATURA 3

Kwota dofinansowania: 46 200  zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 19.12.2019 - 18.12.2020

Kierownik projektu: dr Maciej Kluz

Opis projektu: Celem  projektu było określenie, czy i jak badane olejki eteryczne  wpływają na smak i jakość mikrobiologiczną produktów mięsnych przygotowanych metodą obróbki próżniowej. Do badań wykorzystano mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe (określone typy mięśni pozyskanych z tego samego źródła), które zostało przygotowane w ściśle kontrolowany sposób w obecności i nieobecności poszczególnych olejów i/lub ich mieszanin.

Nazwa: Opracowanie optymalnej metody uzyskiwania ekstraktów z zielonych owoców i liści orzecha włoskiego (Juglans regia) o wysokiej aktywności biologicznej

Numer umowy: 2019/03/X/NZ9/02101 MINIATURA 3

Kwota dofinansowania: 35 200 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 19.12.2019 – 18.12.2020

Kierownik projektu: dr inż. Michał Miłek

Opis projektu: Celem działania naukowego pn. „Opracowanie optymalnej metody uzyskiwania ekstraktów z zielonych owoców i liści orzecha włoskiego (Juglans regia) o wysokiej aktywności biologicznej” był dobór najlepszych warunków ekstrakcji tego surowca, tak, aby osiągnąć najwyższą zawartość substancji bioaktywnych i optymalne ich działanie.

2017

Nazwa: Antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowej chorób neurodegeneracyjnych

Numer umowy: UMO-2016/22/E/NZ7/00641  SONATA BIS 22

Kwota dofinansowania: 1 668 800 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 27.03.2017 - 26.03.2023

Kierownik projektu: prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

Opis projektu: Celem projektu jest: (i) synteza nano-antyoksydantów zawierających wolne rodniki nitroksylowe, (ii) analiza ich wnikania do komórek (iii) ocena ich toksyczności dla komórek (iv) skuteczności w łagodzeniu OS/ NS i jego skutków. Głównym celem projektu będzie sprawdzenie cytotoksyczności i skuteczności dwóch wybranych NZN w łagodzeniu skutków patologicznych zmian w zwierzęcych modelach AD i PD. Wnikniemy również w mechanizm angażowania się NZN w protekcję antydegeneracyjną komórek nerwowych.