dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

Maciej_Bilek_700pix.jpg [325.89 KB]

ORCID: 0000-0003-2232-5511

https://www.researchgate.net

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004, tytuł zawodowy magistra farmacji). W 2009 uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych, zaś w 2019  stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne, nadany przez Radę Naukową Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Zainteresowania naukowe:

  • Ocena jakości surowców zielarskich pochodzących ze środowiska leśnego i z uprawy
  • Ziołolecznictwo
  • Historia farmacji i aptekarstwa

Informacje dodatkowe:

  • członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie