Współudział w organizowaniu konferencji

  • III Konferencja Naukowa pt. ”Dekada Różnorodności Biologicznej ” 5.12.2017, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik 1

  • I Konferencja Naukowa pt. ”Perspektywy w Odnawialnych Źródłach Energii i Gospodarce Odpadami ” 21.11.2018, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik 1

  • II Konferencja Naukowa pt. ”Perspektywy w Odnawialnych Źródłach Energii i Gospodarce Odpadami ” 2019, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik 1