Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej...

 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest podsumowanie rezultatów uzyskanych w ramach operacji „Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym systemem nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny", realizowanej w ramach programu „Współpraca M16”.

 

Miejsce i termin: Rzeszów, 9 września 2020r.

 

Skład komitetu organizacyjnego:

Przewodniczący: dr inż. Natalia Matłok – koordynator ds. merytorycznych

Sekretarz: Aneta Makarewicz – kierownik operacji / lider

Członek: Mirela Kotlicka – z-ca kierownika operacji / lider

Członek: prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

Członek: dr hab. inż. Maciej Balawejder, prof. UR

 

Skład komitetu naukowego:

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

dr hab. inż. Maciej Balawejder, prof. UR

dr hab. inż. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

dr inż. Małgorzata Szostek

dr inż. Natalia Matłok

prof. dr hab. inż. Adam Figiel

prof. dr hab. inż. Antoni Szumny

dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska

prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło

dr hab. inż. Piotr Komarnicki