Aktualności

Relacja z III Konferencji Naukowej – Perspektywy dla Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami

Pomimo utrudnień w pandemii, zgodnie z reżimem sanitarnym, w dniu 3 listopada 2021 przeprowadzono III Konferencję Naukową – Perspektywy dla Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami. Ze względu na uczestników zewnętrznych, konferencja została zorganizowana na platformie zoom, przez Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju wspierane przez Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Ze względu na wagę problematyki, konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Białostockiej i Politechniki Warszawskiej. Gości przywitała pani dyrektor INROiKŚ, dr hab. prof. UR Jadwiga Stanek-Tarkowska.

Prof. dr hab. Joanna Kostecka przedstawiła wykład „Antropocen. Czy zdążymy przed zamknięciem okna”. Uczestnicy wysłuchali następnie wykładu pana profesora dr hab. Aleksandra Kiryluka z Politechniki Białostockiej pt. ”Udział rolnictwa w tworzeniu OZE”. Podczas sesji naukowej prowadzonej przez dr Mariolę Garczyńską i dr Annę Mazur-Pączkę, studenci oraz doktoranci zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci 13 wystąpień. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i prezentowali bardzo ciekawe badania. Zostaną one przygotowane do druku w Polish Journal for Sustainable Development. Dziękujemy pani Annie Wieczorek i panu Piotrowi Maciocha za pomoc w przygotowaniu konferencji stacjonarnej w łączności on line.

wstecz