Strategiczne zadania badawcze

Lp.

Symbol i numer zadania badawczego

Nazwa zadania badawczego

Kierownik zadania badawczego

Zespół badawczy

1

INF 1/2022 P

Zastosowanie i rozwój metod spektroskopii w poczerwieni w diagnostyce medycznej oraz nowoczesnych metod obrazowania w biologii i medycynie

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
prof. dr hab. Marian Cholewa
dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR
dr Grzegorz Gruzeł
mgr. inż. Vitaliy Atamaniuk - doktorant

2

INF 2/2022 P

Wytwarzanie i badanie materiałów szklistych i ceramicznych dla potrzeb fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych

dr Yaroslaw Shpotyuk

dr Yaroslav Shpotyuk
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
mgr Bohdan Mahlovanyi - doktorant

3

INF 3/2022 P

Nanokompozytowe materiały, powłoki antybakteryjne, antywirusowe, odporne na zużycie tribologiczne oraz o innych właściwościach biomedycznych

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR
prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

4

INF 4/2022 P

Fourierowska i laserowa spektroskopia UV/VIS/IR oraz modelowanie molekularne
w badaniach cząsteczek o istotnym znaczeniu w eksploracji kosmosu, ochronie środowiska naturalnego, ochronie zdrowia oraz przemyśle high-tech

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

dr hab. Rafał Hakalla, prof UR
dr hab. Przemysław Kolek, prof. UR
dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR
dr Izabela Piotrowska
mgr inż. Stanisław Ryzner - doktorant