Zakład Równań Funkcyjnych

 
dr Ewa Rak
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 18
e-mail: [email protected]
pok. 362, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania i nierówności funkcyjne
 • Teoria agregacji
 • Teoria zbiorów rozmytych
 • Metody klasyfikacji w uczeniu maszynowym
 • Sieci złożone
dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR
tel. 17 851 87 06
e-mail: [email protected]
pok. 158A, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania i nierówności funkcyjne
 • Własności i zastosowania średnich odchyleniowych
 • Składki ubezpieczeniowe w behawioralnych modelach podejmowania decyzji
dr Małgorzata Chudziak
tel. 17 851 86 48
e-mail: [email protected]
pok. 387, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania funkcyjne i ich zastosowania
 • Stabilność równań funkcyjnych
dr Monika Homa
tel. 17 851 86 23
e-mail: [email protected]
pok. 393, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Teoria zaburzeń operatorów PT - symetrycznych
 • Zagadnienia odwrotne dla drzew kwantowych
dr Sebastian Wójcik
tel. 17 851 86 31
e-mail: [email protected]
pok. 368, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania i nierówności funkcyjne
 • Statystyka matematyczna
 • Analiza i wizualizacja danych w R
mgr Patryk Rela
tel. 17 851 86 31
e-mail: [email protected]
pok. 368, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów