Zakład Równań Funkcyjnych

 
dr Ewa Rak
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 18
e-mail: [email protected]
pok. 362, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania i nierówności funkcyjne (Functional equations and inequalities)
 • Teoria agregacji (Aggregation theory)
 • Teoria zbiorów rozmytych (Fuzzy sets theory)
 • Metody klasyfikacji w uczeniu maszynowym (Classification methods in machine learning)
 • Sieci złożone (Complex networks)
dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR
tel. 17 851 87 06
e-mail: [email protected]
pok. 158A, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania i nierówności funkcyjne (Functional equations and inequalities)
 • Własności i zastosowania średnich odchyleniowych (Properties and applications of deviation means)
 • Składki ubezpieczeniowe w behawioralnych modelach podejmowania decyzji (Insurance premium principles in behavioral models of decision making)
dr Małgorzata Chudziak
tel. 17 851 86 48
e-mail: [email protected]
pok. 387, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania funkcyjne i ich zastosowania (Functional equations and their applications)
 • Stabilność równań funkcyjnych (Stability of functional equations)
dr Monika Homa
tel. 17 851 86 23
e-mail: [email protected]
pok. 393, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Teoria zaburzeń operatorów PT - symetrycznych (Perturbation theory of PT- symmetric operators)
 • Zagadnienia odwrotne dla drzew kwantowych (Inverse problems for quantum trees)
dr Sebastian Wójcik
tel. 17 851 86 31
e-mail: [email protected]
pok. 368, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Równania i nierówności funkcyjne (Functional equations and inequalities)
 • Statystyka matematyczna (Mathematical statistics)
 • Analiza i wizualizacja danych w R (Data analysis and visualization in R)