Zakład Matematyki Stosowanej

 
dr hab. Mirosława Zima, prof. UR
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 43
e-mail: [email protected]
pok. 382, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych
 • Dodatnie rozwiązania zagadnień brzegowych
 • Stabilność rozwiązań zagadnień brzegowych
dr Piotr Drygaś
tel. 17 851 86 32
e-mail: [email protected]
pok. 369, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Zagadnienia brzegowe na płaszczyźnie dla struktur losowych
 • Zastosowania zagadnień typu Riemanna-Hilberta
 • Makroskopowe własności materiałów losowych
dr Svetlana Mincheva-Kamińska
tel. 17 851 86 30
e-mail: [email protected]
pok. 367, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Istnienie splotu dystrybucji i ultradystrybucji
 • Ciągowe warunki całkowalności i splatalności ultradystrybucji
 • Podejście splotowe do całek i pochodnych rzędu zespolonego dystrybucji
mgr Gabriela Szajnowska
tel. 17 851 86 30
e-mail: [email protected]
pok. 367, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych
 • Dodatnie rozwiązania zagadnień brzegowych