Zakład Analizy Zespolonej

 

dr hab. Jacek Dziok, prof. UR
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 24
e-mail: [email protected]
pok. 394, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Geometryczna teoria funkcji analitycznych
 • Podporządkowania różniczkowe
 • Operatory całkowo-różniczkowe
 • Zespolone funkcje harmoniczne
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański
tel. 17 851 86 49
e-mail: [email protected]
pok. 388, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Analiza funkcjonalna
 • Nieskończenie wymiarowa holomorficzność na przestrzeniach jądrowych i quasi-unormowanych
 • Najlepsze przybliżenia i rachunek operatorowy na przestrzeniach Banacha
dr hab. Rostyslav Hryniv, prof. UR
tel. 17 851 86 46
e-mail: [email protected]
pok. 385, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Analiza funkcjonalna
 • Teoria operatorów
 • Teoria spektralna
 • Teoria rozproszenia
dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR
tel. 17 851 86 15
e-mail: [email protected]
pok. 390, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Geometryczna teoria funkcji zmiennej zespolonej
 • Odwzorowania harmoniczne, konforemne i quasikonforemne
 • Operatory całkowe i różniczkowe
dr hab. Janusz Sokół, prof. UR
tel. 17 851 86 25
e-mail: [email protected]
pok. 395, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Geometryczna teoria funkcji analitycznych
 • Podporządkowania różniczkowe
 • Funkcje jednolistne
dr Anna Szpila
tel. 17 851 86 17
e-mail: [email protected]
pok. 361, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Funkcje analityczne i meromorficzne
 • Funkcje harmoniczne
 • Problemy dydaktyki szkoły wyższej
dr Edyta Trybucka
tel. 17 851 86 22
e-mail: [email protected]
pok. 392, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Funkcje holomorficzne jednej i wielu zmiennych zespolonych
 • Geometryczna teoria funkcji jednolistnych
 • Rodziny funkcji bavrinowskich i typu bavrinowskiego
 • Zagadnienia ekstremalne dla funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych