Zakład Analizy Zespolonej

 

dr hab. Jacek Dziok, prof. UR
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 24
e-mail: [email protected]
pok. 394, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Geometryczna teoria funkcji analitycznych (Geometric theory of analytic functions)
 • Podporządkowania różniczkowe (Differential subordinations)
 • Operatory całkowo-różniczkowe (Differential-integral operators)
 • Zespolone funkcje harmoniczne (Complex harmonic functions)
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański
tel. 17 851 86 49
e-mail: [email protected]
pok. 388, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Analiza funkcjonalna (Functional analysis)
 • Nieskończenie wymiarowa holomorficzność na przestrzeniach jądrowych i quasi-unormowanych (Infinite dimensional holomorphy on nuclear and quasi-normed spaces)
 • Najlepsze przybliżenia i rachunek operatorowy na przestrzeniach Banacha (Best approximation and operator calculus on Banach spaces)
dr hab. Rostyslav Hryniv, prof. UR
tel. 17 851 86 46
e-mail: [email protected]
pok. 385, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Analiza funkcjonalna (Functional analysis)
 • Teoria operatorów (Operator theory)
 • Teoria spektralna (Spectral theory)
 • Teoria rozproszenia (Scattering theory)
dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR
tel. 17 851 86 15
e-mail: [email protected]
pok. 390, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Geometryczna teoria funkcji zmiennej zespolonej (Geometric theory of functions of one complex variable)
 • Odwzorowania harmoniczne, konforemne i quasikonforemne (Harmonic, conformal and quasiconformal mappings)
 • Funkcje specjalne (Special functions)
 • Operatory całkowe i różniczkowe (Integral and differential operators)
dr hab. Janusz Sokół, prof. UR
tel. 17 851 86 25
e-mail: [email protected]
pok. 395, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Geometryczna teoria funkcji analitycznych (Geometric theory of analytic functions)
 • Podporządkowania różniczkowe (Differential subordinations)
 • Funkcje jednolistne (Univalent functions)
dr Anna Szpila
tel. 17 851 86 17
e-mail: [email protected]
pok. 361, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Funkcje analityczne i meromorficzne (Analytic and meromorphic functions)
 • Funkcje harmoniczne (Harmonic functions)
 • Problemy dydaktyki szkoły wyższej (Problems of the didactics of university education)
dr Edyta Trybucka
tel. 17 851 86 22
e-mail: [email protected]
pok. 392, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Funkcje holomorficzne jednej i wielu zmiennych zespolonych (Holomorphic functions of one and several complex variables)
 • Geometryczna teoria funkcji jednolistnych (Geometric theory of univalent functions)
 • Rodziny funkcji bavrinowskich i typu bavrinowskiego (Families of Bavrin functions and functions of the Bavrin type)
 • Zagadnienia ekstremalne dla funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych (Extremal problems for holomorphic functions of several complex variables)