Zakład Analizy Funkcjonalnej

 
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 21
e-mail: [email protected]
pok. 391, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Struktura przestrzeni Frecheta nad niearchimedesowymi ciałami z waluacją (The structure of Frechet spaces over non-Archimedean valued fields)
  • Operatory na przestrzeniach Frecheta nad niearchimedesowymi ciałami z waluacją (Operators on Frechet spaces over non-Archimedean valued fields)
  • Lokalnie wypukłe przestrzenie funkcji ciągłych z topologią zbieżności punktowej (Locally convex spaces of continuous functions with the topology of pointwise convergence)
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy
tel. 17 851 86 47
e-mail: [email protected]
pok. 386, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Topologia asymptotyczna przestrzeni metrycznych (Asymptotic topology of metric spaces)
  • Topologia rozmaitości nieskończenie wymiarowych (Topology of infinite-dimensional manifolds)
  • Przestrzenie miar nieaddytywnych i ich zastosowania (Spaces of non-additive measures and their applications)
dr Jacek Kucab
tel. 17 851 86 14
e-mail: [email protected]
pok. 358, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Uzwarcenia typu Higsona przestrzeni metrycznych (Higson type compactifications of metric spaces)
  • Wymiar asymptotyczny przestrzeni metrycznych z nieliniowymi funkcjami kontroli (Asymptotic dimension of metric spaces with non-linear control functions)
dr Marek Żołdak
tel. 17 851 86 14
e-mail: [email protected]
pok. 358, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Funkcje wypukłe i ich uogólnienia (Convex functions and their generalizations)
  • Wybrane nierówności funkcyjne (Selected functional inequalities)