Harmonogram posiedzeń

Semestr zimowy:
06 października 2022 r.
10 listopada 2022 r.
15 grudnia 2022 r.
12 stycznia 2023 r.

Semestr letni:
09 marca 2023 r.
13 kwietnia 2023 r.
11 maja 2023 r.
15 czerwca 2023 r.