Harmonogram posiedzeń

Semestr zimowy:
12 października 2023 r.
15 listopada 2023 r.
07 grudnia 2023 r.
11 stycznia 2024 r.

Semestr letni:
07 marca 2024 r.
11 kwietnia 2024 r.
09 maja 2024 r.
13 czerwca 2024 r.