Priorytetowe tematy badawcze

PRIORYTETOWE TEMATY BADAWCZE REALIZOWANE W INSTYTUCIE MATEMATYKI

Lp. Nazwa tematu Kierownik tematu Osoby uczestniczące w realizacji tematu
1. Analiza funkcjonalna i jej zastosowania (teoria przestrzeni liniowo-topologicznych nad ciałami niearchimedesowymi oraz teoria operatorów liniowych na tych przestrzeniach; teoria asymptotyczna i topologia rozmaitości nieskończenie-wymiarowych) prof. dr hab. Wiesław Śliwa prof. dr hab. Wiesław Śliwa,
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy

2. Wybrane zagadnienia teorii funkcji (geometryczna teoria funkcji analitycznych i harmonicznych; odwzorowania konforemne i ich uogólnienia; funkcje analityczne wielu zmiennych w zagadnieniach fizyki matematycznej) prof. dr hab. Ołeh Łopuszański dr hab. Jacek Dziok, prof. UR,
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański,
dr hab. Rostyslav Hryniv, prof. UR,
dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR,
dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,
dr Edyta Trybucka
3. Teoria równań funkcyjnych (zastosowania równań i nierówności funkcyjnych w teorii podejmowania decyzji) dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR

dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR,
dr Małgorzata Chudziak,
dr Ewa Rak,
dr Sebastian Wójcik,
mgr Patryk Rela

4. Teoria równań różniczkowych (nieliniowe zagadnienia brzegowe i początkowe dla równań różniczkowych) dr hab. Mirosława Zima, prof. UR dr hab. Mirosława Zima, prof. UR,
dr Piotr Drygaś,
mgr Gabriela Szajnowska