dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR

  • Nr pokoju: 354 B1/A0

  • Nr telefonu: (17) 851-86-02

  • ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
  • Adres e-mail: bentkowaska.png [1.27 KB]

  • Zainteresowania naukowe:

Teoria zbiorów rozmytych i ich uogólnień oraz zastosowania w systemach wspomagania decyzji i eksploracji danych:

- rachunek relacji rozmytych (ang. fuzzy relation theory), czyli relacji o wartościach w przedziale [0,1] (ang. [0,1]-valued relations), w tym zachowywanie własności tych relacji w procesie agregacji;

- rachunek relacji przedziałowych (ang. interval-valued fuzzy relations) i relacji podwójnie rozmytych (ang. Atanassov intuitionistic fuzzy relations);

- relacje preferencji;

- funkcje agregacji;

- wielokryterialne podejmowanie decyzji;

- algorytmy klasyfikujące.