Zakład Metod Przybliżonych

Głównym przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie są obliczenia inteligentne ze szczególnym uwzględnieniem nieprecyzyjności i niepełności informacji.

Wybrany zakres badań:

 • metody przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w modelowaniu wiedzy,
 • wielokryterialne podejmowanie decyzji,
 • systemy wspomagania decyzji w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji,
 • algorytmy przetwarzania i eksploracji danych,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • systemy detekcji upadków.

 

W ramach prac badawczych w Zakładzie organizowane jest seminarium „Modelowanie matematyczne i sztuczna inteligencja w procesach podejmowania decyzji” w kooperacji z Katedrą Sztucznej Inteligencji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

bpekala.jpg [4.87 KB]

Kierownik Zakładu

dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

·         Nr pokoju: 347 B1/A0                             

·         Nr telefonu: (17) 851- 85 95

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: bpekala.png [783.00 B]

 

 Więcej ....

zsuraj.jpg [9.01 KB]

prof. dr hab. Zbigniew Suraj

          Nr pokoju: 355 B1/A0                             

·         Nr telefonu: (17) 851- 86 03

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: zsuraj@ur.edu.pl

 

 

 

Zainteresowania naukowe: współbieżność, sieci Petriego, wnioskowanie aproksymacyjne, eksploracja danych, odkrywanie wiedzy, zbiory przybliżone, sieci społeczne, projektowanie i analiza systemów inteligentnych

 

dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR       

·         Nr pokoju: 354 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851-86-02

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: bentkowaska.png [1.27 KB]

Zainteresowania naukowe:

Teoria zbiorów rozmytych i ich uogólnień oraz zastosowania w systemach wspomagania decyzji i eksploracji danych:

- rachunek relacji rozmytych (ang. fuzzy relation theory), czyli relacji o wartościach w przedziale [0,1] (ang. [0,1]-valued relations), w tym zachowywanie własności tych relacji w procesie agregacji;
- rachunek relacji przedziałowych (ang. interval-valued fuzzy relations) i relacji podwójnie rozmytych (ang. Atanassov intuitionistic fuzzy relations);
- relacje preferencji;
- funkcje agregacji;
- wielokryterialne podejmowanie decyzji;
- algorytmy klasyfikujące.

 

dr Paweł Drygaś

·         Nr pokoju: 389 B2/A0

·         Nr telefonu: (17) 851-86-50

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: drygas.png [1.32 KB]

 

Zainteresowania naukowe: teoria krat i funkcji agregacji

 

grochowalski.gif [8.81 KB]

dr inż. Piotr Grochowalski

·         Nr pokoju: 342 B1/A0                             

·         Nr telefonu: (17) 851- 86 00

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: pgrochowalski@ur.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe: bazy danych, robotyka, sztuczna inteligencja, eksploracja danych

 

W_Koziol.jpg [4.50 KB]

·         dr inż. Wojciech Kozioł

·         Nr pokoju: 349 B1/A0                              

·         Nr telefonu: (17) 851- 85 99

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail:  koziol.png [1.38 KB]      

 

Zainteresowania naukowe: przetwarzanie języka naturalnego

 

 

 dr Anna Król

·         Nr pokoju: 363 B2/A0

·         Nr telefonu: (17) 851-86-19

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: akrol@ur.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe: teoria krat i funkcji agregacji.

 

 

dr inż. Wiesław Paja

·         Nr pokoju: 353 B1/A0                            

·         Nr telefonu: (17) 851- 86 01

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail:  wpaja@ur.edu.pl   

 

Zainteresowania naukowe: 

 

mgr Yurii Bloshko

          Nr pokoju: 349 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: @ur.edu.pl

 

 

mgr inż. Marcin Chyła

·         Nr pokoju: 344 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 92

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: mchyla@ur.edu.pl

 

 

 

mgr inż. Dawid Kosior

·         Nr pokoju: 344 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 92

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail:  kosior.png [1.29 KB]       

 

Zainteresowania naukowe: programowanie, eksploracja danych, klasyfikatory drzewiaste

 

 

mgr inż. Marcin Mrukowicz

·        Nr pokoju: 352 B1/A0

·        Nr telefonu: (17) 851 85 90

·        ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·        Adres e-mail: mmrukowicz@ur.edu.pl

 

 

 Zainteresowania naukowe: eksploracja danych (data mining), uczenie maszynowe (machine learning), teoria zbiorów rozmytych (fuzzy set theory), teoria zbiorów przybliżonych (rough set theory)

 

mgr inż. Jarosław Szkoła

·         Nr pokoju: 349 B1/A0                             

·         Nr telefonu: (17) 851 85 97

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail:  szkola.png [1.36 KB]

 

Zainteresowania naukowe: sieci neuronowe, inteligencja obliczeniowa, robotyka, elektronika, systemy ekspertowe, gry decyzyjne, projektowanie systemów operacyjnych, bio-informatyka

 

 

Realizowane granty badawcze:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki nr N N519 384936 „Zastosowanie zbiorów rozmytych Atanassova do reprezentacji i wnioskowania dla potrzeb wspomagania decyzji” (kierownik grantu: Prof. dr hab. inż. Eulalia Szmidt, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), 2009-2011.
 • Projekt typu B+R (działanie 1.2): ASED - autonomiczny serwer eksploracji danych, we współpracy z firmą Top S.A. w Rzeszowie.
 • Grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 2 nr 2018/02/X/ST6/01824 „Wpływ nowej miary równoważności i podobieństwa uwzględniającej niepewność na przetwarzanie obrazów”(okres realizacji grantu grudzień 2018 - czerwiec 2019).
 • Grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 2 nr 2018/02/X/ST6/00214 „Zastosowanie rozmytego rachunku przedziałowego w systemach wspomagania decyzji oraz do optymalizacji działania klasyfikatorów” (okres realizacji grantu 15.09.2018 - 14.09.2019).
 • Projekt PCI, nr F3_85, „Optymalizacja czasu pracy obrabiarek CNC za pomocą wybranych parametrów określających ich dynamikę”, 2020.