Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego

dr Lech Zaręba -  Dyrektor ICMK

·         Nr pokoju: 159 A (ew. 360) B2/A0

·         Nr telefonu  (17) 851-87-08

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: zareba.png [1.15 KB]

         

Zainteresowania naukowe:

zastosowania teorii równań różniczkowych i statystyki matematycznej

 

JBazan.jpg [35.09 KB]

dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR       

·         Nr pokoju: 345 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 93

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: jbazan@ur.ed.pl

 

Zainteresowania naukowe:

teoria zbiorów przybliżonych, klasyfikatory, metody sztucznej inteligencji do wspomagania procesów decyzyjnych w systemach złożonych

Strona domowa: Dodatkowe informacje dostępne na stronie osobistej

 

 

 

dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR

·         Nr pokoju: 360 B2/A0

·         Nr telefonu: (17) 851-86-16

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: alopuszanski@ur.edu.pl

 

 

Zainteresowania naukowe:

teoria równań różniczkowych i stochastycznych w przestrzeni Banacha

 

 

dr Krzysztof Balicki

·         Nr pokoju: 351 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 99

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: balicki.png [1.68 KB]

          

Zainteresowania naukowe:

teoria współbieżności, algebry procesów, metody formalne

 

dbober.jpg [4.11 KB]

dr inż. Dariusz Bober

·         Nr pokoju:  346 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 94

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: dbober3.png [906.00 B]

 

 

Zainteresowania naukowe:

rozproszone przetwarzanie informacji z uwzględnieniem praktycznych zastosowań w obszarze zarządzania i komunikacji

 

dr inż. Jacek Bartman

          Nr pokoju:  337 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: jbartman@ur.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w naukach technicznych oraz w przemysle, nieinwazyjne monitorowanie obciążenia (NILM), pomiary i analizy przebiegów odkształconych, koncepcje teorii mocy, stegenografia

dr Zbigniew Gomółka

·         Nr pokoju:  337 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 87 55

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: zgomolka@ur.edu.pl

         

 

 

Zainteresowania naukowe:

zastosowania sztucznej inteligencji w obszarach:

-technologie eye-trackingowe,

-sieci neuronowe,

-harmonogramowanie zadań UAV z wykorzystaniem technologii ALMM,

-pochodna ułamkowego rzędu,

-biometryczne systemy identyfikacji osób,

-skanery światła spójnego i strukturyzowanego.

 

więcej...

 

 

dr inż. Michał Kępski

·         Nr pokoju: 351 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 99

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: kepski.png [1.30 KB] 

         

Zainteresowania naukowe:

widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, uczenie maszynowe

 

lasek.jpg [39.60 KB]

dr inż. Piotr Lasek

·         Nr pokoju: 353 B1/A0                  

·         Nr telefonu: (17) 851 86 01

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: plasek@ur.edu.pl

         

Zainteresowania naukowe: eksploracja danych

 

mjochab.jpg [7.70 KB]

dr inż. Marcin Ochab

·         Nr pokoju: 346 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851- 85 94

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: ochab.png [1.33 KB]

 

 

Zainteresowania naukowe:

cyberbezpieczeństwo, Red Teaming, testy penetracyjne, bezpieczeństwo systemów informatycznych

 

ppusz.jpg [36.36 KB]

dr Piotr Pusz

·         Nr pokoju: 360 B2/A0

·         Nr telefonu:  (17) 851 86 16

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: pusz.png [1.21 KB]

Zainteresowania naukowe:

zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, zbiory rozmyte

 

 

dr Wojciech Rząsa

·         Nr pokoju: 350 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 98

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: rzasa.png [1.35 KB]

Zainteresowania naukowe:

algorytmy uczenia maszynowego i eksploracji danych, w szczególności wykorzystujące teorie zbiorów przybliżonych i zbiorów rozmytych

dr Bogusław Twaróg  

·         Nr pokoju: 337 B1/A0                                                       

·         Nr telefonu: (17) 851- 87 55

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: twarog.png [1.44 KB]

 

Zainteresowania naukowe:

Nowoczesne technologie informacyjne w problemach modelowania sygnałów, analizy i przetwarzania informacji.

Projektowanie i modelowanie układów symulacyjnych urządzeń elektromagnetycznych w oparciu o modele matematyczne i sztuczną inteligencję (sztuczne sieci neuronowe) - diagnostyka stanów pracy.

Pozyskiwanie, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów rastrowych oraz metod i narzędzi modelowania grafiki wektorowej w środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Automatyzacja systemów sterowania procesami przemysłowymi, rozproszona wizualizacja pracy monitorowanych obiektów.

 

mgr inż. Wojciech Gałka

          Nr pokoju: 352 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 90

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: @ur.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe: eksploracja danych, ensemble learning, meta learning

 

mgr inż. Jaromir Sarzyński

·         Nr pokoju: 352 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 90

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: jsarzynski@ur.edu.pl   

 

Zainteresowania naukowe:

uczenie maszynowe, klasyfikatory zespolowe, grafy przepływu

 

adam_s.jpg [8.76 KB]

mgr inż. Adam Szczur

·         Nr pokoju: 344 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 92

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: aszczur@ur.edu.pl

 

 

Zainteresowania naukowe:

programowanie, eksploracja danych, budowa klasyfikatorów hierarchicznych w oparciu o duże zbiory danych temporalnych, ekstrakcja cech w oparciu o wzorce czasowe

 

EZ2.JPG [42.46 KB]

mgr inż. Ewa Żesławska

          Nr pokoju: 204 B1/A0 lub 342 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 87 55 lub 86 00

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: ezeslawska@ur.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Formalizacja i analiza problematyki dyskretnych procesów optymalizacyjnych opartych na paradygmacie Algebraiczno Logicznego Meta-Modelu wieloetapowych procesów decyzyjnych.

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji i rachunku różniczkowo całkowego ułamkowego rzędu w procesie obrazowania zjawisk przyrodniczych.

Restytuowanie scenerii 3D, identyfikacja biometryczna tożsamości osób.

Wykorzystanie badań eyetrackingowych w tworzeniu inteligentnych technologii rejestracji i analizy atencji operatorów zaawansowanych systemów wykorzystujących HMI.