Oferta dla Biznesu

Oferta dla biznesu Instytutu Informatyki

 1. Pomiary scenerii 3D skanerem światła spójnego w objętościach 0.5m-120m (promień rejestrowanej chmury punktów) z dokładnością ± 2mm.
 2. Pomiary trajektorii atencji obserwatora, śledzenie ruchu gałek ocznych (psychologia, psychiatria, ergonomia, badanie rynku i zachowań konsumentów, interakcja człowiek komputer), możliwość powiązania wyników obserwacji ze stanowiskiem do pomiaru aktywności mózgowej EEG.
 3. Pomiary aktywności mózgowej EEG, 32- kanałowym zestawem BrainProduct wykorzystujące technikę pomiaru na mokro, możliwość powiązania wyników z pomiarami EyeTrackingowymi.
 4. Pomiary ultraszybkich zjawisk w skali gray level. Prędkość do 650 000 fps w zredukowanej rozdzielczości obrazowej przy 8 bitowej głębi barw.
 5. Pomiary termowizyjne scen termicznych w rozdzielczości VGA 30 fps, w zakresach -40-650stC, czułość termiczna < 0.04stC.
 6. Bezdotykowy i bezinwazyjny pomiar kształtu obiektów 3D metodą światła strukturyzowanego, w objętościach pomiarowych: 30x40x25,5cm oraz 60x80x40cm z dokładnością ±20μm.
 7. Ekspertyzy i projektowanie przemysłowych układów sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC (sekwencje startowe i rozruchowe, linie technologiczne, procesy wsadowe).
 8. Ekspertyzy, modelowanie i analiza symulacyjna systemów dyskretnych, w szczególności dyskretnych systemów produkcyjnych.
 9. Optymalizacja pracy obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w zakresie czasu pracy oraz jakości wykonywanych komponentów. Szkolenia pracowników obsługujących obrabiarki w aspekcie transferu uzyskanych rozwiązań naukowych do technologii.
 10. Eksploracja danych celem odkrycia wiedzy służącej do optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, tzn. ulepszania usług i procesów, czy dostosowanie oferty usług do potrzeb klientów lub dostawców. Przy wykorzystywaniu metod eksploracji danych takich jak konstrukcja klasyfikatorów, odkrywanie reguł asocjacyjnych i sekwencyjnych, grupowanie danych czy wykrywanie przypadków nietypowych, oferowana jest możliwość automatycznego rozwiązywania wielu problemów ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak:
  1. zarządzanie relacjami z klientem, w tym efektywna sprzedaż nowych usług lub przewidywanie możliwości rezygnacji z usług przez klienta,
  2. analiza koszyka usług, zakupów lub transakcji i jej wykorzystanie celem optymalizacji sprzedaży i podniesienia stopnia zadowolenia klientów,
  3. ocena ryzyka kredytowego,
  4. detekcja oszustw zmniejszających dochody firmy (np. oszustwa na kartach kredytowych i debetowych, wyłudzanie emerytur i odszkodowań z ubezpieczeń, pranie brudnych pieniędzy i inne),
  5. podział rynku (klientów) na grupy wymagające zróżnicowanego podejścia marketingowego, w tym np. celem kierowania reklam do takich klientów, którzy na nie pozytywnie odpowiedzą,
  6. dopasowywanie rodzaju klienta do nowych produktów lub usług przedsiębiorstwa,
  7. prognozowanie sprzedaży i wiele innych.
 11. Kompleksowa analiza statystyczna danych wraz z modelowaniem
  1. Podstawowa analiza danych wraz z wnioskowaniem statystycznym.
  2. Analiza zmian dynamiki zjawiska wraz w wyznaczaniem trendu i prognozowaniem.
  3. Kompleksowa analiza regresji liniowej i nieliniowej.
  4. Analiza PCA
  5. Analiza Kanoniczna
  6. Analiza Dyskryminacyjna
  7. Analiza Skupień
  8. Analiza Korespondencji
  9. Analiza Przeżycia
 12. Kompleksowa analiza ryzyka ( w tym ryzyka finansowego)
  1. Pomiar i analiza ryzyka operacyjnego metody BIA, TSA i AMA
  2. Pomiar i analiza ryzyka kredytowego i rynkowego
  3. Pomiar i analiza ryzyka w wykorzystaniem macierzy ryzyka oraz metody FMEA