O Instytucie

Katedra Informatyki została powołana 9 czerwca 2006 r. jako jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie została przekształcona 1 września 2011 r. w Instytut Informatyki, który funkcjonował w strukturze tego Wydziału do 31 października 2013 r. Od 1 listopada 2013 r. Instytut Informatyki w wyniku reorganizacji Wydziału stał się ponownie Katedrą. Po zmianie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 października 2019 r. roku na mocy decyzji Senatu UR, powstał Instytut Informatyki w Kolegium Nauk Przyrodniczych.

W ostatniej ewaluacji działalności naukowej w 2022 roku Instytut Informatyki uzyskał kategorię A w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja. Zgodnie z obecnymi przepisami oznacza to, że Instytutu Informatyki ma uprawnienia doktoryzowania i habilitowania w tej dyscyplinie oraz prawo uczestniczenia w działalności Szkoły Doktorskiej UR.

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR.

Instytut Informatyki posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I-go stopnia (inżynierskie 3,5 letnie) oraz II-go stopnia (magisterskie 1,5 roczne) na kierunku Informatyka oraz I-go stopnia (inżynierskie 3,5 letnie)na kierunku Informatyka i ekonometria. Oba kierunki uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Obecnie Instytut zatrudnia 4 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.), 16 adiunktów (ze stopniem doktora), 9 asystentów (ze stopniem magistra) oraz 5 pracowników inżynieryjno-technicznych. Instytut tworzą 2 jednostki: Zakład Metod Przybliżonych oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego (ICMK)