O Instytucie

Katedra Informatyki została powołana 9 czerwca 2006 r. jako jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie została przekształcona 1 września 2011 r. w Instytut Informatyki, który funkcjonował w strukturze tego Wydziału do 31 października 2013 r. Od 1 listopada 2013 r. Instytut Informatyki w wyniku reorganizacji Wydziału stał się ponownie Katedrą. Po zmianie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 października 2019 r. roku na mocy decyzji Senatu UR, powstał Instytut Informatyki w Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni  dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR.

Instytut Informatyki posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I (inżynierskie 3,5 letnie) oraz II (magisterskie 1,5 roczne) stopnia na kierunku Informatyka oraz Informatyka i ekonometria. Oba kierunki uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Obecnie Instytut zatrudnia 4 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.), 16 adiunktów (ze stopniem doktora), 9 asystentów (ze stopniem magistra) oraz 5 pracowników inżynieryjno-technicznych. Instytut tworzą 2 jednostki: Zakład Metod Przybliżonych oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego (ICMK)