Zespoły programowe

Zespoły programowe

  Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Informatyka na kadencję 2020-2024:

 

 • dr Wojciech RZĄSA - kierownik kierunku
 • dr hab. Barbara PĘKALA, prof. UR
 • dr inż. Wiesław PAJA
 • dr inż. Michał KĘPSKI
 • dr Ewa RAK
 • Adrian KLAMUT - student
 
Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Informatyka i ekonometria na kadencję 2020-2024:

 

 • dr Piotr PUSZ - kierownik kierunku
 • dr hab. Barbara PĘKALA, prof. UR
 • dr inż. Wiesław PAJA
 • dr Wojciech RZĄSA
 • dr Lech ZARĘBA
 • Michał ZAKIELARZ - student