Strategiczne zadania badawcze

Tematy badawcze – Instytut Informatyki

 

Temat 1. Metody przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w modelowaniu wiedzy.

kierownik: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

Zespół badawczy:

dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR

dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

dr Paweł Drygaś

dr inż. Piotr Grochowalski

dr inż. Michał Kępski

dr Anna Król

dr inż. Marcin Ochab

dr inż. Wiesław Paja

mgr Yurii Bloshko

mgr inż. Marcin Chyła

mgr inż. Dawid Kosior

mgr inż. Marcin Mrukowicz

mgr inż. Jaromir Sarzyński

mgr inż. Jarosław Szkoła

 

 

Temat 2. Zastosowania sztucznej inteligencji w innowacyjnych technologiach dla przemysłu 5.0.

 

kierownik: dr Zbigniew Gomółka

Zespół badawczy:

dr inż. Jacek Bartman

dr Zbigniew Gomółka

dr inż. Bogusław Twaróg

mgr. inż. Ewa Żesławska

 

 

Temat 3. Rozwój metod eksploracji zbiorów danych.

kierownik: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Zespół badawczy:

dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR

dr Dariusz Bober

dr inż. Piotr Lasek

dr Wojciech Rząsa

mgr. inż. Wojciech Gałka

mgr inż. Adam Szczur

Temat 4. Algorytmy uczenia maszynowego w zastosowaniach do sterowania drganiami i dźwiękiem.

 

kierownik: dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

Zespół badawczy:

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

dr inż. Marcin Grochowina