Rok akademicki 2023/2024

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr Paweł Drygaś

Temat: Odwracanie implikacji rozmytych.

Termin: 2023-11-06, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr Anna Król, dr Paweł Drygaś

Temat: Wieloprogowe implikacje rozmyte.

Termin: 2023-11-20, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr Zofia Matusiewicz

Temat: Linear programming.

Termin: 2023-12-04, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

Temat: Problem niezrównoważonych danych oraz jego wsparcie przez uczenie federacyjne uwzględniające niepewność.

Termin: 2023-12-18, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr hab. Józef Drewniak

Temat: Implikacje rozmyte - o dwóch czytelnikach monografii Baczyńskiego.

Termin: 2024-01-08, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR