Rok akademicki 2022/2023

 

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: Profesor Anna Wilbik (Maastricht University)

Temat: Federated learning – a hype or a trend?

Termin: 2022-10-10, godz. 9:50 do 11:30

Miejsce:  sala KM8 na Kampusie WSIZ w  Kielnarowej

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr Ewa Rak

Temat: Miary oceny  hybrydowego modelu klasyfikacyjnego opartego na równaniu rozdzielności i opracowane na zbiorach danych dotyczących ataków sieciowych.

(Hybrid classification model assessment measures based on the distributivity equation developed on cyberattack datasets)

Termin: 2022-10-24, godz. 14:00 do 15:00

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr inż. Teresa Mroczek

Temat: Maksymalne bloki spójne – nowe technika pozyskiwania wiedzy w niekompletnych systemach informacyjnych.

Termin: 2022-11-07, godz. 14:15 do 15:15

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: mgr inż. Wojciech Gałka i mgr inż. Marcin Mrukowicz

Temat: Funkcje agregacji w analizie związków pomiędzy biomarkerami a mikromacierzami RNA.

Termin: 2022-11-21, godz. 14:00 do 15:30

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: mgr inż. Jaromir Sarzyński

Temat: Grafy przepływu Pawlaka dla systemów informacyjnych nad grafami ontologicznymi.

Termin: 2022-12-05, godz. 14:00 do 15:00

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

Temat: Modele wielokryterialnego podejmowania decyzji wspierane przez uczenie federacyjne.

Termin: 2023-01-09, godz. 14:00 do 15:00

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr inż. Wiesław Paja, mgr inż. Jarosław Szkoła

Temat: Identification of melanocytic skin lesions usin deep learning methods.

Termin: 2023-03-13, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr inż. Teresa Mroczek, dr inż. Łukasz Piątek

Temat: Analysis and classification of melanocytic skin lesions image.

Termin: 2023-03-27, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: mgr inż. Dorota Gil

Temat: Fuzzy and rough approach to the problem of missing data in fall detection system.

Termin: 2023-05-15, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR

*

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR

Autor referatu: dr Zofia Matusiewicz

Temat: Układy równań typu MAX-*.

Termin: 2023-05-29, godz. 13:15 do 14:45

Miejsce: budynek B4, sala1, ul. Pigonia 1 KNP UR