Rok akademicki 2019/2020

1.

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala,prof. UR; dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś,

Autor referatu: dr hab. Józef Drewniak, prof. UR

Temat: Coraz więcej działań monotonicznych, ale ilość nie przechodzi w jakość.

Termin: 2019-10-07

Miejsce: Budynek B2 s.266

2.

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala,prof. UR; dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś

Autor referatu: dr Urszula Bentkowska, dr hab. prof. UR Barbara Pękala

Temat:  Nowa metoda konstrukcji miary kontrastu, jej własności i potencjalne zastosowanie w obróbce obrazów.
             Nowa miara "zależności" przedziałów oraz przedziałowych zbiorów rozmytych i jej zastosowanie w podejmowaniu decyzji medycznych.

Termin: 2019-11-04

Miejsce: Budynek B2 s.266

3.

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala,prof. UR; dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś,

Autor referatu: dr Paweł Drygaś

Temat: New aspects of composition of interval valued fuzzy relations used in medical decision making.

Termin: 2019-11-18

Miejsce: Budynek B2 s.266

4.

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala,prof. UR; dr hab. Urszula Bentkowska,prof UR; dr Paweł Drygaś,

Autor referatu: mgr inż. Dawid Kosior

Temat: Zastosowanie miar podobieństwa z niepewnością w metodach klasyfikacji.

Termin: 2020-03-02

Miejsce: Budynek B4 s.106