Rok akademicki 2018/2019

1.

Prowadzący seminarium: dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś, dr Barbara Pękala

Autor referatu: dr hab. Józef Drewniak, prof. UR

Temat: Roubness of the interval-valued fuzzy inference full implication algorithms.

Termin: 2019-01-21

Miejsce: Budynek B2 s.266

2.

Prowadzący seminarium: dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś, dr Barbara Pękala

Autor referatu: dr hab. Józef Drewniak, prof. UR

Temat: Invariant fuzzy implications.

Termin: 2019-01-07

Miejsce: Budynek B2 s.266

3.

Prowadzący seminarium: dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś, dr Barbara Pękala

Autor referatu: dr Anna Król

Temat: Prawo komutacji dla sum porządkowych implikacji rozmytych.

Termin: 2018-12-17

Miejsce: Budynek B2 s.266

4.

Prowadzący seminarium: dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś, dr Barbara Pękala

Autor referatu: dr Ewa Rak

Temat: Rozdzielność ciągłych norm i konorm trójkątnych względem 2-uninorm.

Termin: 2018-11-19

Miejsce: Budynek B2 s.266

5.

Prowadzący seminarium: dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś, dr Barbara Pękala

Autor referatu: dr Barbara Pękala

Temat: Nowe miary inkluzji i równoważności w rozmytym rachunku przedziałowym.

Termin: 2018-10-08

Miejsce: Budynek B2 s.266