Opis seminarium

 

W ramach działalności naukowej rozwijanej w Zakładzie Metod Przybliżonych UR, prowadzone jest seminarium naukowe „Modelowanie matematyczne i sztuczna inteligencja w procesach podejmowania decyzji” od 2016 roku, a od 2022 w kooperacji z Katedrą Sztucznej Inteligencji WSIZ w Rzeszowie.

Prowadzący seminarium: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR (Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych)

Współprowadzący: dr inż. Teresa Mroczek, WSIZ; dr Paweł Drygaś, UR; dr Anna Król, UR