Seminarium UŚ-UR, 28.05.2024, Katowice

Seminarium UŚ-UR, 28 maja 2024, Katowice, ul. Bankowa 5, SpinPlace, Klub Rawa

https://us.edu.pl/instytut/ii/2024/06/04/stacjonarne-seminarium-naukowe-w-budynku-spinplace-w-katowicach/

10:50-11.00

Przywitanie

11:00-11:30

Prof. Zbigniew Suraj, Modelling Intelligent Knowledge-Based Systems: Backgrounds, Methods, Implementation

11.30-12.00

Prof. Piotr Porwik, A new concept drift detection method based on feature ranking and feature fluctuation in a data stream

12:00-12:15

Przerwa kawowa

12:15-12.35

Grzegorz Moś, Agregacja Rozproszonej Wiedzy w Świecie Sześciokątów

12:35-12.55

Marcin Mrukowicz, Urszula Bentkowska, Ensemble classifier dedicated to datasets with missing values

12:55-13:45

Przerwa obiadowa

13.45-14:05

Weronika Łazarz, Agnieszka Nowak – Brzezińska, Eksploracja algorytmów grupowania w kontekście danych jakościowych

14.05-14:25

Dawid Kosior, Barbara Pękala, The Idea of Federated Aggregation in Early Detection of the Risk of Depressive Episodes Concerning Uncertainty Measures

14:25-15.15

Sesja posterowa

1.     Anna Król, Wojciech Rząsa, Piotr Grochowalski, Fuzzy equivalences in kNN classifier

2.     Wojciech Gałka, Jan G. Bazan, Urszula Bentkowska, Marcin Mrukowicz, Paweł Drygaś, Ensemble incremental learning algorithm in case of phishing links detection

3.     Aleksander Wojtowicz, Marcin Mrukowicz, Wojciech Gałka, Urszula Bentkowska, Ensemble kNN based classifier for high-dimensional datasets

4.     Jarosław Szkoła, Piotr Grochowalski, Dorota Gil, Dawid Kosior, Barbara Pękala, The interval-valued fuzzy inference system in the Federated Learning method

5.     Wiesław Paja,  Fuzzy approach to evaluate and select relevant objects, features and their intervals

6.     Piotr Grochowalski, PNeS in modeling and analysis of decision support systems

7.     Paweł Drygaś, Inverted fuzzy implications and some of its applications

8.     Igor Gabei, Agnieszka Nowak-Brzezińska, The influence of rule cluster representation methods on the efficiency of inference

9.     Kamil Jabloński, Beata Zielosko, Weighting attributes based on the greedy algorithm properties

10.  Przemysław Kudłacik, Improving fuzzy rule-based classification by artificial neural network

11. Evans Tetteh, Beata Zielosko, Learning Decision Rules from Sets of Decision Trees

12. Małgorzata Przybyła-Kasperek, Katarzyna Kusztal, Application of Pawlak’s conflict model to generate coalitions of local tables with similar values on conditional attributes

13. Małgorzata Przybyła-Kasperek, Jakub Sacewicz, Classifier ensemble dynamic model with conflict analysis

14. Kwabena Frimpong Marfo, Małgorzata Przybyła-Kasperek, Enhancing dispersed data classification: a hierarchical model based on neural networks

15. Michał Ryngier, Urszula Boryczka, Estetyka obrazów generowanych za pomocą algorytmów ewolucyjnych

16. Krzysztof Para, Urszula Boryczka, Sztuka ewolucyjna -  uwolnienie mocy

17. Rafał Pasternak, Bartłomiej Płaczek,  Analiza wpływu obecności osób w pomieszczeniu na propagację sygnału radiowego sieci bezprzewodowej

15:15-15:30

Przerwa kawowa

15:30-15:40

Zakończenie