Rok akademicki 2022/2023

 

Prowadzący seminarium (UŚ):  dr hab. Urszula Bentkowska prof. UR, dr Paweł Drygaś

Autor referatu: mgr inż. Marcin Chyła (kooperacja dr hab. inż. Krzysztof Pancerz)

Temat: Krzywe Béziera w rozmywaniu wartości atrybutów tablic decyzyjnych

Streszczenie: Tematyka referatu dotyczy wykorzystania krzywych Béziera w procesie rozmycia danych. Podstawą rozmycia jest generacja przedziałów z zastosowaniem różnych implementacji dyskretyzacji oraz klasyfikacji na podstawie drzewa rozmytego zbudowanego z wykorzystaniem rozmytych danych uzyskanych powyższą metodą. Eksperymenty przeprowadzono na wynikach testu MMPI, ich rezultaty dotyczyć będą porównania sposobu generacji przedziałów i wykorzystanych krzywych do rozmycia danych w procesie klasyfikacji z wykorzystaniem drzewa rozmytego.

Termin: 2022-11-15, godz.13.00-13.45

Miejsce: Platforma Teams

*

Prowadzący seminarium (UŚ):  dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ, dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ

Autor referatu: dr Kornel Chromiński

Temat: Ocena sąsiedztwa grup na przykładzie rozmieszczenia terytoriów chromosomowych

Streszczenie: Problem klasyfikacji i grupowania jest jednym z ważniejszych zagadnień w analizie danych. Oprócz standardowego podejścia do podziału zbiorów danych na grupy zachodzi czasem potrzeba oceny, które grupy są bardziej podobne do siebie, a które mniej. W ramach rozwiązania problemu oceny sąsiedztwa grup opracowana została autorska metoda oceniająca sąsiedztwo. Metoda została opracowana na potrzeby oceny terytoriów chromosomowych, może być jednak stosowana dla dowolnych zbiorów danych poddanych procesowi grupowania.

Termin: 2022-11-29, godz. 13.00-13.45

Miejsce: Platforma Teams

*

Prowadzący seminarium (UŚ):  dr hab. Urszula Bentkowska prof. UR, dr Paweł Drygaś

Autor referatu: mgr inż. Wojciech Gałka (kooperacja dr hab. Jan G. Bazan, dr hab. Urszula Bentkowska)

Temat: Porównanie klas agregacji w zagadnieniach kombinacji klasyfikatorów i dużej liczby atrybutów w zbiorach danych

Streszczenie: Rozważana jest kombinacja klasyfikatorów dla zbiorów danych mikromacierzowych, gdzie funkcje agregacji są stosowane do łączenia wartości wyjściowych klasyfikatorów bazowych. Badane są znane rodziny agregacji z wybranymi przykładami oraz ich przydatność w zakresie zagadnień ensemblingu klasyfikatorów do optymalizacji działania tych metod.

Termin: 2022-12-13, godz. 13.00-13.45

Miejsce: Platforma Teams

*

Prowadzący seminarium (UŚ):  dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ, dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ

Autor referatu: prof. dr hab. Urszula Boryczka

Temat: Czy systemy mrowiskowe potrafią tworzyć muzykę? O kreatywności obliczeniowej w kontekście metaheurystyk

Streszczenie: Pojęcie sztuki generatywnej bywa bliskoznaczne ze sztuką algorytmiczną (czyli tworzoną przez komputery), jednak w sztuce generatywnej istotną cechą jest skupienie uwagi na powstawaniu dzieła, które jest efektem operacji komputerowych lub maszynowych. Proces iterowany w „akcie tworzenia dzieła" może być sterowany dowolnymi algorytmami niedeterministycznymi, czy rozproszonymi. W tym referacie skupimy się na systemach mrowiskowych i komponowaniu utworu muzycznego, który może być oceniony w zależności od pewnych parametrów, sterujących tym algorytmem metaheurystycznym.

Termin: 2023-01-17, godz. 13.00-13.45

Miejsce: Platforma Teams