Cele Seminarium

Idea seminarium to wymiana doświadczeń naukowo-badawczych pomiędzy pracownikami Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) i pracownikami Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR). W Seminarium uczestniczą też, zarówno jako słuchacze jak i prelegenci, zaproszeni goście z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Prowadzący seminarium (UŚ): dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ, dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ,

Prowadzący seminarium (UR): dr hab. Urszula Bentkowska prof. UR, dr Paweł Drygaś