Rok akademicki 2022/2023

 
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Piotr Drygaś
Temat: Analiza zdjęć struktur kompozytowych w kierunku ich własności mechanicznych.
Termin: 2022-10-17, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Temat: Inicjacja serii prezentacji na temat wpływu badań naukowych prowadzonych w Instytucie Informatyki UR na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Termin: 2022-11-14, godz. 13.15
Miejsce: Platforma Zoom

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
Temat: Przykłady badań naukowych wraz z opisem wpływu badań naukowych prowadzonych  w Instytucie Informatyki UR  na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Termin: 2022-11-28, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR
Temat: Przykłady badań naukowych wraz z opisem wpływu badań naukowych prowadzonych  w Instytucie Informatyki UR  na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Termin: 2023-01-16, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Zbigniew Gomólka
Temat: Przykłady badań naukowych wraz z opisem wpływu badań naukowych prowadzonych w Instytucie Informatyki UR  na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Termin: 2023-03-06, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Jacek Bartman
Temat: Przykłady badań naukowych wraz z opisem wpływu badań naukowych prowadzonych  w Instytucie Informatyki UR  na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Termin: 2023-03-20, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: mgr inż. Jarosław Szkoła
Temat: Prezentacja wyników naukowych do pracy doktorskiej.
Termin: 2023-05-08, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: mgr inż. Ewa Żesławska
Temat: Prezentacja wyników naukowych do pracy doktorskiej.
Termin: 2023-05-22, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: mgr inż. Dawid Kosior
Temat: Prezentacja wyników naukowych do pracy doktorskiej.
Termin: 2023-06-05, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

 

https://isfspolfuzz.ur.edu.pl/