Rok akademicki 2021/2022

 

 
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Marcin Ochab
Temat: System akwizycji danych z uczelnianych serwerów DNS - wstępna obróbka danych za pomocą bazy danych ClickHouse.
Termin: 2021-10-18, godz. 14.15 
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Wiesław Paja
Temat: Zainteresowania naukowe autora referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2021-11-15, godz. 14.15 
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Anna Król
Temat: Zainteresowania naukowe autorki referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2021-11-29, godz. 14.15 
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Zbigniew Gomółka
Temat: Zainteresowania naukowe autora referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2021-12-13, godz. 14.15 
Miejsce: platforma zoom

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Piotr Grochowalski
Temat: Zainteresowania naukowe autora referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2022-01-03, godz. 14.15 
Miejsce: platforma zoom

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Ewa Rak
Temat: Zainteresowania naukowe autorki referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2022-01-17, godz. 14.15 
Miejsce: platforma zoom

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Paweł Drygaś
Temat: Zainteresowania naukowe autora referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2022-03-28, godz. 14.15 
Miejsce: on-line

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Piotr Lasek
Temat: Zainteresowania naukowe autora referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2022-04-11, godz. 14.15 
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Jacek Bartman
Temat: Zainteresowania naukowe autora referatu w kontekście planów uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Termin: 2022-05-16, godz. 14.15 
Miejsce: Budynek B4, s. 1