Rok akademicki 2020/2021

 
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Paweł Drygaś
Temat: Wykorzystanie odległości do polepszenia jakości klasyfikatorów opartych na regułach decyzyjnych.
Termin: 2021-03-22, godz. 14.15
Miejsce: on-line

 

*
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR/ Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
Autor referatu: mgr inż. Dawid Kosior
Temat: Zastosowanie miar entropii z niepewnością w metodach klasyfikacji z brakującymi danymi.
Termin: 2021-04-12, godz. 14.15
Miejsce: on-line

 

*
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr Ewa rak , mgr inż. Adam Szczur
Temat: Metoda agregacji klasyfikatorów oparta na prawie rozdzielności (eng. CADL).
Termin: 2021-04-26, godz. 14.15
Miejsce: on-line

 

*
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR/ Kierownik Zakładu Metod Przybliżonych dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Wiesław Paja
Temat: Identyfikacja istotnych przedziałów wartości atrybutów w systemach informacyjnych z zastosowaniem podejścia rozmytego.
Termin: 2021-05-10, godz. 14.15
Miejsce: on-line

 

*
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Marcin Ochab
Temat: System akwizycji danych z uczelnianych serwerów DNS - wstęp i anonimizacja danych.
Termin: 2021-05-24, godz. 14.15 cz. 1
Miejsce: on-line

 

*
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: Yurii Bloshko
Temat: The Development of wFPN in the subject area of Passenger Transport Logistics
Termin: 2021-06-07, godz. 14.15
Miejsce: on-line
 
*
Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: mgr inż. Marcin Mrukowicz
Temat: Rozróżnianie ruchu sieciowego generowanego przez ludzi i maszyny za pomocą analizy protokołu DNS.
Termin: 2021-06-21, godz. 14.15
Miejsce: on-line