Rok akademicki 2018/2019

 

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Anna Król

Temat:  Referat o wynikach badań naukowych oraz o planowanych badaniach w zakresie teorii zbiorów rozmytych.

Termin: 2019-06-17, godz. 12.00

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Ewa Rak, dr Barbara Pękala

Temat:  Nowa metoda polepszania jakości klasyfikatora k-NN przy zastosowaniu metody agregacji przedziałów niepewności.

            oraz dr Ewa Rak przedstawi wstępny raport dotyczący wyników badań w zakresie łączności klasyfikatorów.

Termin: 2019-05-27, godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Paweł Drygaś

Temat:  Nowa metoda polepszania jakości złożonego klasyfikatora za pomocą zawężania listy wygenerowanych wag podczas ich agregacji.

Termin: 2019-05-13, godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Temat:  Inspiracja do zastosowania teorii zbiorów rozmytych do optymalizacji "niskopoziomowej" klasyfikatora opartego na metodzie k najbliższych sąsiadów..

Termin: 2019-04-29, godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Urszula Bentkowska, dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Temat:  Zastosowanie agregacji przedziałowych do regulacji pewności działania algorytmu k-NN dla danych mikromacierzowych.

Termin: 2019-03-25, godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Adam Szczur

Temat:  Tablice danych, wygenerowane w związku z planowanymi badaniami dotyczącymi łączności klasyfikatorów.

Termin: 2019-02-25, godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Ewa Rak

Temat:  Prezentacja na temat zainteresowań naukowych dr Ewy Rak

Termin: 2018-12-10, 2019-01-14 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr Paweł Drygaś i dr Ewa Rak

Temat:  Metody wykorzystywania elementu neutralnego przy agregowaniu klasyfikatorów w celu zmniejszenia obszaru niepewności przy predykcji nowych przypadków obiektów c.d.

             Prezentacja na temat zainteresowań naukowych dr Ewy Rak

Termin: 2018-10-29 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr Paweł Drygaś

Temat:  Metody wykorzystywania elementu neutralnego przy agregowaniu klasyfikatorów w celu zmniejszenia obszaru niepewności przy predykcji nowych przypadków obiektów.

Termin: 2018-10-15 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106