Rok akademicki 2015/2016

 

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR

Temat: Prezentacja dotycząca zainteresowań i pracy naukowej autora.

Termin: 2016-06-06 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr inż. Dariusz Bober

Temat: Prezentacja dotycząca zainteresowań i pracy naukowej autora.

Termin: 2016-05-23 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr Hubert Wojtowicz

Temat: Prezentacja dotycząca zainteresowań i pracy naukowej autora.

Termin: 2016-05-09 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr Barbara Pękala

Temat: Prezentacja dotycząca zainteresowań i pracy naukowej autora.

Termin: 2016-04-25 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr Paweł Drygaś

Temat: Prezentacja dotycząca zainteresowań i pracy naukowej autora.

Termin: 2016-04-11 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  Pracownicy naukowo-dydaktyczni ICMK

Temat: Przedstawienie planów związanych z rozwojem naukowym w 2016 pracowników ICMK.

Termin: 2016-03-07 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: Projektowanie rozwiązań Big Data z wykorzystaniem Apache-Hadoop.

Termin: 2016-02-22 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Michał Kępski, dr Urszula Bentkowska

Temat: Podsumowanie prac w zakresie budowy oprogramowaniem do dopasowania siatki genów do obrazu mikromacierzy oligonukleotydowych DNA w celu poprawnego pomiaru ekspresji genów.

            prezentacja pt. "Zachowywanie własności relacji w procesie agregowania",

Termin: 2016-01-18 godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 206

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. P. Pardel, mgr inż. M. Kępski, dr P. Molenda

Temat: Aktualna sytuacja związana z wnioskami o granty obliczeniowe w ICMK,

Omówienie projektu infrastrukturalnego LAMBDA-MED - ref. dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Termin: 2015-12-07 godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 206

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Michał Kępski

Temat: Dopasowywania siatki do obrazu mikromacierzy

Termin: 2015-11-23 godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 206

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: Zastosowanie klastra obliczeniowego ICMK do obliczeń równoległych z wykorzystaniem paradygmatu map-reduce.

Termin: 2015-11-09 godz. 13.15

Miejsce: Budynek B4, s. 206