Rok akademicki 2023/2024

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: mgr inż. Marcin Mrukowicz
Temat: Dostrajanie hiperparametrów algorytmu k-nn za pomocą różnych metod optymalizacyjnych.
Termin: 2023-11-13, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Marcin Ochab
Temat: Nowe pomysły związane z badaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
Termin: 2023-12-11, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Maciej Huk
Temat: Efekty Millera oraz CVF w kontekstowych sieciach neuronowych.
Termin: 2024-01-15, godz. 13.15
Miejsce: platforma Zoom

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Teresa Mroczek
Temat: Rozwój technik dyskretyzacji oraz metod eksploracji danych niekompletnych.
Termin: 2024-03-11, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1

*

Prowadzący seminarium: Dyrektor Instytutu Informatyki dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
Autor referatu: dr inż. Wiesław Paja
Temat: Rozwój metod selekcji wszystkich istotnych cech  w systemach decyzyjnych: wybrane aspekty i zastosowania.
Termin: 2024-04-15, godz. 13.15
Miejsce: Budynek B4, s. 1