Badania korozyjne

Komora solna przeznaczona jest do badań odporności na korozję w atmosferze mgły solnej. Urządzenie umożliwia wykonywanie całkowicie powtarzalnych badań, prowadzonych zgodnie z normami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Komora ma pojemność ponad 900 l i jest w stanie wytwarzać atmosferę korozyjną w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do +55ºC i zakresem wilgotności względnej regulowanym zgodnie z normą VDA.

Testy możliwe do przeprowadzania w komorze do badań korozyjnych:

  • suchy test korozyjny (UNICHIM);
  • stałe spryskiwanie zgodnie z ASTM;
  • okresowe spryskiwanie z ustawieniem czasu spryskiwania zgodnie z DIN;
  • test klimatyczny VDA wg normy 621-415;
  • test namakania;
komora.jpg [72.01 KB]