Analiza naprężeń

Posiadana aparatura rentgenowska pozwala na ocenę naprężeń szczątkowych oraz analizę zawartości austenitu szczątkowego. Do pomiarów wykorzystywana jest sprawdzona metoda bazująca na prawie Bragga. Pozwala ona na wykonywanie pomiarów dla stali ferrytycznych, ale także dla wszystkich materiałów krystalicznych – również z uwzględnieniem ceramiki.

Niewielkie gabaryty posiadanego urządzenia sprawiają, że jest to sprzęt odpowiedni zarówno do laboratorium badawczego, ale sprawdza się również doskonale w czasie pracy w terenie.

Konstrukcja aparatury pomiarowej pozwala także na badanie powierzchni o złożonym kształcie jak chociażby powierzchnie wewnętrzne tulei bądź wykorbienia. Posiadana aparatura jest również w stanie mierzyć liniowo naprężenia jak ma to miejsce chociażby w przypadku szwów spoin. Dodatkowy moduł rozszerzający pozwala na pomiar modułu Younga.