Struktura

Jednostki organizacyjne:
1. LABORATORIUM NIEKONWENCJONALNYCH TECHNIK WYTWARZANIA

Kierownik Techniczny: Janusz Delikat  
e-mail: jdelikat@ur.edu.pl
telefon: +48 17 851 11 17

2. LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Kierownik: dr inż. Kazimiera Dudek
e-mail: kdudek@ur.edu.pl
telefon: +48 17 851 85 82
3. LABORATORIUM MIKROPROJEKTÓW
Kierownik: mgr Mateusz Drabczyk
e-mail: mdrabczyk@ur.edu.pl
telefon: +48 17 851 85 89