Wyposażenie Centrum

 
Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania – Lab. nr 1:
 1. System EOSINT M 280 400W do wytwarzania przyrostowego metodą selektywnego przetapiania laserowego proszków metalowych (DLMS).
 2. Urządzenie drukujące w technologii przyrostowej FDM Makerbot Replicator 2x.
 3. Urządzenie drukujące w technologii przyrostowej FDM UP! 3D.
 4. Zestaw systemów skanowania 3D: SCAN3D DUAL VOLUME oraz SCAN3D face – digitalizacja obiektów rzeczywistych do wirtualnych modeli 3D w formacie stl.
 5. Urządzenie do obróbki strumieniowo - ściernej PEENMATIC 750 S.
 6. Urządzenie do obróbki plazmowej PM 300 – nanoszenie pokryć metalicznych w technologii PTA.
 7. Przyrządy i narzędzia do obróbki metali: przyrządy jedno oraz wielorolkowe do obróbki powierzchniowej nagniataniem materiałów metalowych, przyrządy do nagniatania hydrostatycznego.
 8. Siłomierz KISTLER 9257B z oprogramowaniem i wyposażeniem.
 9. Urządzenie do rozdrabniania materiałów Retsch ZM 200.
 10. Stanowiska do spawania metodą gazową oraz metodami elektrycznymi: MAG, MIG oraz TIG.
 11. Piła taśmowa PILOUS ARG 300 plus.
 12. Gilotyna do blach NG 3x1500.
 13. Nożyce mechaniczne uniwersalne GEKA.
 14. Prasa mechaniczna WP12H.
 15. Piec do obróbki cieplnej CT 28 EK_CL1750 G4 TC507.
 16. Piec do obróbki cieplnej N41/H Nobetherm.
 17. Wanna hartownicza wodna.
 18. Komora klimatyczna ANYVIB 600 C5.
 19. Wyposażenie pracowni montażowej.
Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów – Lab. nr 2
 1. Przyrząd do pomiaru naprężeń własnych – Dyfraktometr rentgenowski XSTRESS 3000 G3R.
 2. Polaryskop elastooptyczny FL200 G.U.N.T. z aparatem do rejestracji wyników badań.
 3. Multisensorowy system do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni Altisurf 520.
 4. Tomograf metrologiczny phoenix vǀtomeǀx s GE.
 5. Przyrząd do pomiaru błędów kształtu Hommel Etamic F155.
 6. Zestaw pomiarowy na podstawie compact platform z głowicą pomiarową Ultra Nano Hardness Tester oraz mikroskopem AFM.
 7. Zestaw pomiarowy na podstawie open platform z głowicą pomiarową Nano Scratch Tester i głowicą Micro Combi Tester umożliwiającą wykonywanie scratch testów oraz pomiarów mikrotwardości instrumentalnej.
 8. Urządzenie do badań nieniszczących metodą ultradźwiękową z oprogramowaniem i wyposażeniem – OMNISCAN MX2.
 9. Urządzenie do badań nieniszczących metodą magnetycznej pamięci metalu z oprogramowaniem i wyposażeniem TSC-5M-32.
 10. Tribotester Bruker UMT-2 z wyposażeniem.
 11. Elektrodynamiczna maszyna wytrzymałościowa do badań statycznych i dynamicznych Instron ElectroPuls E10000 z komorą temperaturową.
 12. Kamera do ultraszybkich zdjęć z oprogramowaniem i wyposażeniem Phantom v711 Vision Research z oprogramowaniem TEMA Motion 3D.
 13. Kamera termowizyjna z oprogramowaniem i wyposażeniem FLIR SC7600.
 14. Stanowisko do badań korozyjnych: komora solna DCTC 1200P z modułem VDA.
 15. Stanowisko do badań korozyjnych: zestaw do badań elektrochemicznych obejmujący modularny Potencjostat – Galwanostat PGSTAT302N z modułem FRA 32M, oprogramowanie NOVA, układ trójelektrodowy, klatkę Faradaya, mieszadło elektromagnetyczne oraz wagę laboratoryjną XPE 205/M.
 16. System wibracyjny z oprogramowaniem i wyposażeniem TV 50350 LS 120 TIRA
 17. Mikroskop metalograficzny NJF-120A.
 18. Mikroskop warsztatowy uniwersalny HAWK DUO.
Laboratorium Mikroprojektów – Lab. nr 3
 1. Zestaw elektronarzędzi i mikroobrabiarek.
 2. Sala seminaryjna z wyposażeniem: tablica multimedialna, telebim, kamera, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.