Kadra laboratorium

 • dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR (Kierownik pracowni 8.4, Kolegium Nauk Humanistycznych)
 • dr hab. Wojciech Walat prof. UR (Kierownik 8. Laboratorium oraz pracowni 8.5, Kolegium Nauk Społecznych)
 • dr Waldemar Lib (Kierownik pracowni 8.1, Kolegium Nauk Społecznych)
 • dr Bożena Maj-Tatsis (Kolegium Nauk Społecznych)
 • dr Anna Pięta-Szawara (Kolegium Nauk Społecznych)
 • dr Marta Pytlak (Kolegium Nauk Społecznych)
 • dr inż. Tomasz Warzocha (Kierownik pracowni 8.2, Kolegium Nauk Społecznych)
 • mgr inż. Wojciech Chwała (Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość)
 • mgr Anna Englert-Bator (Kolegium Nauk Społecznych)
 • mgr Arkadiusz Nisztuk
 • mgr Norbert Skop (Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość)
 • dr inż. Krystian Tuczyński (Kierownik pracowni 8.3, Kolegium Nauk Społecznych)
 • dr inż. Tomasz Warchoł (Kolegium Nauk Społecznych)