Aparatura i wyposażenie aparaturowe

Aparatura i wyposażenie aparaturowe

 • Stół optyczny z aktywnym systemem izolacji drgań z zestawem izolatorów i kompresorem do systemu procesora optycznego.
 • Laser pracy ciągłej (światło o brawie zielonej).
 • 3 zestawy przestrzennych modulatorów światła wraz z układem sterowniczym.
 • Stół optyczny z aktywnym systemem izolacji drgań z zestawem izolatorów i kompresorem do systemu holograficznego zapisu informacji.
 • Układ laserowy pracy ciągłej emitujący jednocześnie fale o dwóch długościach (światło barwy czerwonej oraz niebieskiej).
 • Laser impulsowy ze zwierciadłem dichroicznym i postumentem z przygotowaniem stanowiska pomiarowego.
 • Kamera laboratoryjna.
 • Piezoelektryczny przesuwnik zwierciadła.
 • Zestaw przesuwników (aktuatorów).
 • Zestaw urządzeń optycznych i mechanicznych.
 • Zestaw do mikromacierzy DNA z możliwością walidacji kwasów nukleinowych..
 • Wyposażenie zestawu do mikromacierzy DNA z możliwością walidacji kwasów nukleinowych.
 • Stanowisko do badań technik restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem technik pomiarów laserowych.
 • Stanowisko do badań sygnałów biometrycznych.
 • Stanowisko ultraszybkich pomiarów sekwencji obrazów z uwzględnieniem zmian termicznych.
 • Stanowisko wieloprocesorowego systemu klasyfikacji i analizy sygnałów fizycznych czasu rzeczywistego.
 • Stanowisko restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem obrazów interferencyjnych.
 • Zespół modułowych kontrolerów przemysłowych w sterowaniu rzeczywistych procesów technologicznych.
 • Stanowisko modelowania i generowania siatki w geometrii w warunkach systemu czasu rzeczywistego.
 • Zespół złożony z: a. stanowiska do analizy wpływu urządzeń energoelektronicznych na sieć zasilającą b. stanowiska do badania oddziaływań elektromagnetycznych urządzeń elektrycznych c. dwóch systemów zsailania stanowisk laboratoryjnych.
 • Zespół złożony z: zintegrowanego stanowiska do badań napędu elektrycznego podczas rozruchu bezpośredniego oraz miekkiego, metod sterowania sklarnego oraz wektroowego, b. system zasilania stanowisk laboratoryjnych.
 • Zespół złożony z: a.stanowiska do badań parametrów pracy zespołu napędowego w czasie dynamicznych zmian obciążenia układu b. systemu zasilania stanowiska laboratoryjnego.
 • Stanowisko do elektronicznej rejestracji i obróbki danych a. analizator jakości energii elektrycznej b. rejestrator danych.