Aparatura i wyposażenie aparaturowe

Aparatura i wyposażenie aparaturowe

 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej.
 • Spektrofluorymetr.
 • Spektrometr masowy.
 • Spektrometr absorpcji atomowej.
 • Dygestoria wraz z instalacją.
 • Laser neodymowy impulsowy.
 • Aparatura do analizy powietrza.
 • Miernik współczynnika SAR z certyfikatem kalibracyjnym i oprzyrządowaniem.
 • Zestaw analizator sygnałów z anteną.
 • Oscyloskop cyfrowy.
 • Miernik pola E/H z oprzyrządowaniem.
 • Analizator sygnałów.
 • Mikroskop elektronowy skaningowy z mikroanalizatorem EDS i napylarką.
 • Symulator Słońca –stanowisko do cechowania modułów fotowoltaicznych.
 • Stanowisko do testowania modułów fotowoltaicznych w warunkach naturalnego nasłonecznienia.
 • Symulator Słońca – stanowisko do cechowania ogniw fotowoltaicznych.
 • Symulator Słońca w laboratoryjnym układzie hybrydowym.
 • Spektrometr fotoelektryczny do badania odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych.
 • Stanowisko do wyznaczania widmowych i oświetleniowych charakterystyk energooszczędnych źródeł światła.
 • System monitoringu i badania właściwości fotokonwersji promieniowania słonecznego.
 • Teleskop słoneczny.
 • Zestaw do badania propagacji fal dźwiękowych, ultradźwiękowych i świetlnych.
 • Zestaw do pomiaru prędkości grupowej i prędkości fazowej ultradźwięków w cieczach.
 • Zestaw do wyznaczania własności cieplnych materiałów stałych, ciekłych i gazów.
 • Zestaw do wyznaczania własności elektrycznych materiałów.
 • Zestaw do badania zależności prędkości dźwięku w cieczach od temperatury.
 • Zestaw do badania dyfrakcji ultradźwięków.
 • Zestaw do badania oddziaływania promieniowania z materią.