Aparatura i wyposażenie aparaturowe

Aparatura i wyposażenie aparaturowe

 • Spektrometr FT-IR Vertex 70v wraz z wyposażeniem.
 • Spektrometr fourierowski wysokiej rozdzielczości na zakres widzialny (Vis) i ultrafiolet (UV) z wyposażeniem.
 • Stanowisko do wytwarzania widm w warunkach wiązki molekularnej (wiązka naddźwiękowa).
 • Laser przestrajalny barwnikowy wysokiej rozdzielczości na zakres widzialny i UV.
 • Zintegrowany system sterowania i akwizycji danych wraz z miernikiem mocy promieniowania laserowego.
 • Stanowisko pompowo-diagnostyczne.
 • Zestaw detekcyjno-pomiarowy CCD.
 • Licznik scyntylacyjny z wyposażeniem (detektor promieniowania gamma NaI (TI), wielokanałowy analizator widma, stacja do sterowania i archiwizacji z wyposażeniem).
 • Analizator promieniowania alfa z wyposażeniem (analizator promieniowania alfa, stacja do sterowania i archiwizacji z wyposażeniem, system przygotowania próbek).
 • Analizator promieniowania gamma.
 • Stanowisko pomiarowe licznik Licznik Geigera-Millera.
 • Miernik stężenia radonu z wyposażeniem (sonda-detektor promieniowania, stacja do sterowania i archiwizacji z wyposażeniem).
 • Układ pomp ( pompa powietrza ) z miernikiem ,zasilaczem wysokiego napięcia i akcesoriami oraz Zintegrowany układ próżniowy dla stanowiska wraz szkłem laboratoryjnym, , butlą gazową, palnikiem gazowym wraz z akcesoriami.
 • Piec laboratoryjny muflowy.
 • Dygestorium.
 • Spektrofotometr absorpcyjny UV/vis.