Aparatura i wyposażenie aparaturowe

 Aparatura i wyposażenie aparaturowe

 • Modularna platforma osadzania PVD z systemem kontroli i sterowania PC oraz pakowarką próbek.
 • Analityczny system transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) wyposażonego w układ skanujący (STEM) z detektorami HAADF i BF/DF oraz spektrometr energodyspersyjny EDX.
 • Pomocnicze urządzenie do wstępnego obrazowania oraz trawienia jonowego próbek (SEM/FIB) z oprogramowaniem oraz z akcesoriami.
 • Piła drutowa z posypem diamentowym do cięcia plasterków.
 • Zestaw badawczy do charakteryzacji właściwości warstwy wierzchniej.
 • Wieloczęstotliwościowy spektrometr EPR z wyposażeniem.
 • Dewar do ciekłego helu z molekularną pompą próżniową.
 • Defektoskop do badań ultradźwiękowych z wyposażeniem.
 • Dyfraktometr rentgenowski XRD.
 • Układ temperaturowy do ciekłego azotu.
 • Spektrofotometr UV/VIS/NIR.
 • Stanowisko do badań właściwości mechanicznych materiałów.
 • Mikroskop metalograficzny z wyposażeniem stanowiska badań mikroskopowych.
 • Stanowisko do preparatyki badań mikroskopowych.
 • Spawarka światłowodowa - przenośna.
 • Stanowisko do badań parametrów Światłowodów (rozszerzone do badań złącz światłowodowych).