Rada Naukowa Centrum

Rada Naukowa Centrum

W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą: dyrektor CIiTWT-P, kierownicy poszczególnych Laboratoriów CIiTWT-P oraz kierownicy zewnętrznych jednostek współpracujących. Do zadań Rady Naukowej CIiTWT-P należy określanie perspektywicznych kierunków działalności CIiTWT-P, monitorowanie osiągnięć w zakresie wskaźników i rezultatów projektu, ocena działalności merytorycznej, opiniowanie wniosków przedstawionych przez przewodniczącego Rady Naukowej, promowanie CIiTWT-P.

Skład:

dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

dr Mariusz Bester

dr Wojciech Bochnowski

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

dr hab. Stanisława Kanas prof. UR

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

prof. dr hab. Antoni Szczurek

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR