Pracownia zjawisk optycznych w strukturach półprzewodnikowych

 


Opis pracowni:

Pracownia ta umożliwia badanie zjawisk i własności optycznych zarówno w nanostrukturach półprzewodnikowych, cieczach oraz substancjach gazowych. Przyrządy optyczne znajdujące się w pracowni umożliwiają pomiar własności optycznych w zakresie od dalekiej podczerwieni poprzez zakres widzialny do ultrafioletu. Pozwalają również studentom na zapoznanie się z współczesną metodyką pomiaru wybranych własności optycznych.

Opis ćwiczeń i aparatury:

 • Spektrometr fluorescencyjny Hitachi F-2500
  Spektrofluorymetr Hitachi F-2500 jest urządzeniem do podstawowych badań zjawisk fluorescencji. Próbka zostaje wzbudzona światłem monochromatycznym generowanym przez krótkołukową lampę ksenonową w zakresie od 220 do 800 nm. Jego wysoka czułość pozwala na badanie związków o stężeniu nanomolarnym. Zmienna szczelina, poziome wzbudzanie próbki oraz możliwość badania w atmosferze gazu obojętnego pozwala na dostosowanie parametrów do próbki i jej objętości lub stężenia.
 • Spektrometr FT-IR Nicolet 6700
  Spektrometr FT-IR NICOLET 6700 firmy Thermo Scientific pozwala otrzymać wysokiej jakości widma w zakresie podczerwieni: 400-4000 cm-1. Spektrometr jest szczególnie przydatny do badań składu powierzchni cienkich warstw polimerowych już od 20 nm oraz folii. Komputerowa obróbka widm, wbudowana baza widm substancji (powyżej 10 000 widm) i szybkie wyszukiwanie i dopasowanie widm pozwalają na łatwą analizę widma i identyfikację substancji.
 • Spektrofotometr badawczy UV-VIS Evolution 300
  Wysokiej klasy spektrofotometr dwuwiązkowy ze zmienną szczeliną posiadający dwie wersje aparatów:
  – Spektrofotometr z wbudowanym kolorowym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem
  w języku polskim, umożliwiającym zdejmowanie widm, pomiary przy stałej długości fali, analizę ilościową, pomiary kinetyczne, analizę wieloskładnikową;
  – Spektrometr UV-Vis sterowany z zewnętrznego komputera PC z rozbudowanym oprogramowaniem VISIONpro, VISIONlife pracującym w środowisku Windows®

Pracownicy:

Osoba odpowiedzialna:
Wsparcie techniczne: mgr inż. A. Juś