Pracownia komputerowych systemów pomiarowych

Opis pracowni:

Korzystając z zasobów sprzętowych oraz programowych pracowni dydaktycznej studenci zapoznają się z zasadami budowy oraz podstawowymi metodami pomiarowymi stosowanymi w komputerowych systmach do pomiarów wielkości nieelektrycznych i elektrycznych. Poznają zasady cyfrowych metod pomiarowych podstawowych wielkości, konstrukcję czujników wielkości nieelektrycznych, oraz analogowych i cyfrowych elementów systemów pomiarowych. Zdobędą umiejętności wykorzystywania zintegrowanego graficznego środowiska programowania LabVIEW do projektowania systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, przyrządów wirtualnych, oraz systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2).

Oprogramowanie:

  • National instruments LabView 2011
  • Circuit Design Site 11
  • NI Vision Builder AI 3.6
  • COMSOL 4.0

Wyposażenie sprzętowe:

  • Wielozadaniowa platforma dydaktyczna NI ELVIS II
  • Platforma do programowania mikrokontrolerów Freescale
  • Multimetr Fluke 8846A
  • Źródło prądowe Keithley
  • Karta USB – GPIB
  • Komputer klasy PC

Wykorzystując pakiet Multisim oraz zintegrowaną platformę NI Elvis II studenci poznają zasadę działania kombinacyjnych oraz sekwencyjnych elementów układów wykorzystywanych w technice cyfrowej. Nabywają podstawowych umiejętności projektowania, symulacji oraz sprawdzenia poprawności działania układów z zakresu techniki cyfrowej.

Pracownicy:

Osoba odpowiedzialna: mgr Mariusz Woźny
Wsparcie techniczne: mgr inż. Piotr Krzemiński