Historia

Uniwersytet Rzeszowski podpisał w 2009 roku umowę na dofinansowanie projektu „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski”, w ramach którego stworzono nową infrastrukturę uczelni uzupełniającą istniejącą lukę infrastrukturalną w Regionie Podkarpackim, dotyczącą najnowszych technologii i metod badań.

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, którego uroczyste otwarcie miało miejsce w maju 2013 roku, obejmuje m.in.:

  1. Laboratorium technologiczne MBE
  2. Laboratorium naukowe magneto-transportu w nanostrukturach
  3. Laboratorium naukowe niskotemperaturowej luminescencji
  4. Laboratorium technologiczne nanolitografii z fotolitografią

oraz pracownie studenckie:

  1. technologii komputerowych systemów pomiarowych
  2. zjawisk w strukturach półprzewodnikowych
  3. zjawisk optycznych w strukturach półprzewodnikowych
  4. nanopreparatyki
  5. badań nieniszczących
  6. współrzędnościowej techniki pomiarowej.

Powstała infrastruktura służy obecnie studentom studiującym w Kolegium Nauk Przyrodniczych  jako baza naukowo-dydaktyczna dla specjalności:

- technologie materiałów lotniczych
- materiały nanoelektroniki,
- nanotechnologie i materiały nanokompozytowe,
- nieniszczące metody badań materiałów.

 

URZ_1560.jpg [636.07 KB]