Laboratorium technologiczne MBE z kontrolą jakości wytwarzanych struktur: SIMS

CMiN-41.JPG [8.53 MB]

 

O laboratorium

Laboratorium zawiera instalację MBE Double RIBER COMPACT 21 wraz aparaturą do kontroli jakości wytworzonych struktur.

MBE Double RIBER COMPACT 21 pozwala na pracę z wykorzystaniem pierwiastków przynależnych do III i V grupy układu okresowego (pierwsza komora wzrostu MBE) oraz grupy II-VI (druga komora wzrostu MBE).

Obecnie wykorzystujemy takie materiały jak:

  • w komorze III -V : In, Al, Ga, As, Sb, Si, Be
  • w komorze II-VI natomiast: Te, In, CdI2, Hg, CdTe, ZnTe


Aparatura do kontroli jakości wytworzonych struktur to:

  • Spektrometr Masowy Wtórnych Jonów – firmy ION TOF
  • Dyfraktometr rentgenowski HRXRD Empyrean firmy PANalytical
  • Mikroskop optyczny z kontrastem Nomarskiego Olympus DS 1000
  • Mikroskop konfokalny 3D laserowy Olympus LEXT OLS 5100

Tak wyposażone laboratorium pozwala na produkcję struktur kwantowych w obu komorach wzrostu z wykorzystaniem wszystkich dostępnych materiałów. Transfer wysoko-próżniowy pomiędzy komorami daje dodatkową możliwość tworzenia struktur hybrydowych III-V i II-V bez konieczności kontaktu z otoczeniem zewnętrznym.

Pracownicy:

dr Michał Marchewka
dr inż. Iwona Rogalska
dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa
dr inż. Dawid Jarosz
mgr inż. Jakub Grendysa
mgr inż. Piotr Krzmiński
mgr inż. Kinga Maś
mgr inż. Marta Ruszała